Annuleringsvoorwaarden workshops

Bij annuleren of no show kan helaas geen restitutie worden gegeven. In sommige gevallen kan de deelname – in vroeg overleg – verplaatst worden naar een later tijdstip, indien mogelijk.

Introductie

Deze voorwaarden gelden voor boekingen van workshops of andere cursussen die aangeboden worden door Alicegoeswild.nl / Avontuur Academy.

Annuleren van een workshop betekent voor ons extra werk en kosten. Voor het voorbereiden van onze cursussen moeten we o.a. personeel inplannen, locatie reserveren en andere voorbereidingen treffen. 

 

Annuleringsvoorwaarden

Hieronder lees je meer over onze annuleringsvoorwaarden.

Vervanging

Je kunt bij verhindering jouw ticket wel aan een andere deelnemer overdragen. Dit dien je van tevoren naar ons te mailen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. (info@brigittears.nl)

Force Majeures

• Annulering door Alice goes Wild – Adventure Academy
Alice goes Wild – Adventure Academy behoudt zich het recht voor om voor aanvang van de cursus deze te annuleren wegens onvoldoende deelname, ziekte of een andere vorm van overmacht. In dat geval zal de klant per e-mail een annuleringsbericht ontvangen en vind er automatisch volledige restitutie plaats.

• In het geval dat een annulering het gevolg is van een derde partij of gebeurtenis waar wij geen controle over hebben, zullen we de klant op een andere datum een alternatieve optie aanbieden. In dat geval vindt geen automatische restitutie van de kosten plaats. Indien de klant geen gebruik maakt van het alternatief dat wij bieden en ook verzuimt om binnen 1 maand hierop te reageren vervalt onze plicht tot restitutie.